NABÍDKA PROGRAMŮ PRO DĚTI

 

 

Pro školy, školky, baby-kluby

 NZajistíme zábavně - naučný program, ve kterém se děti dozví základní informace z morfologie, fyziologie a etologie (úměrně věku).
Důraz je kladen na osvojení si zásad bezpečnosti při kontaktu s vlastním nebo cizím psem doma i na ulici.
Součástí programu je i ukázka výcviku psů. Pro tyto účely máme speciálně připravené psy, kteří prošli výcvikem zaměřeným na práci s dětmi, seniory, tělesně i mentálně postiženými. Psi jsou stále v intenzivním tréninku, během kterého je připravujeme pro dané věkové skupiny dětí. Psi procházejí  pravidelnými skupinovými testy.
V průběhu programu si i nejmenší děti samy mohou vyzkoušet práci s jedním z našich psů.
 
Program může proběhnout v našem výcvikovém areálu nebo v prostorách školy, školky, baby-klubu, ...
 
      
 
Kynologický kroužek
 
Program je zaměřený na osvojení si znalostí z oboru kynologie. Zahrnuje základy péče o psa, orientaci v plemenech psů, zásady výchovy a výcviku, předvádění psů na výstavách a chovných svodech, seznámení s jednotlivými psími sporty.
Kroužek navštěvují děti pravidelně 1x týdně v rámci mimoškolní aktivity.
Probíhá většinou v prostorách školy nebo školní družiny, zahrnuje i občasné výlety a exkurze na výstavy, soutěže nebo do chovatelských zařízení.
 
Dětský výcvikový kurz
 
Je určen dětem s vlastním psem (případně můžeme zapůjčit našeho psa, o kterého se dítě v průběhu trvání kurzu stará). Děti se seznámí se základy výchovy a výcviku psa, vyzkouší si různé psí sporty a v případě zájmu se mohou pod vedením instruktora připravovat na zkoušky a závody.
 
         
 
Oslava narozenin
 
Zajistíme program s našimi pejsky, ukázku psích sportů, zábavné triky, děti si vyzkouší práci s naším psem. Povíme dětem jak mají správně s pejsky zacházet, jak se chovat k cizím psům, jak předejít útokům a nechtěným poraněním od psů.
Oslava může proběhnout v našem areálu nebo kdekoliv jinde podle potřeby.